Dėl licencijos Nr. 18 verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu patikslinimo