Dėl Šilalės rajono savivaldybės direktoriaus 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-373 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo