PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T1-109