PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-264