Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. DĮV-396 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo