Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti

Numeris: DĮV-627

Dokumentai: 2015-05-06 DĮV-627.doc