Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2020 metų savivaldybės biudžeto