DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠILALĖS KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

Numeris: DĮV-519

Dokumentai: 2010-05-14_DIV-519.doc