DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ vykdymo TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

Numeris: DĮV-400

Dokumentai: 2009-03-17_DIV-400.doc