Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. DĮV-1733 „Dėl lėšų paskirstymo 2016 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti“ pakeitimo