Dėl 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo