ILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 10 D. ĮSAKYMO NR. DĮV – 614 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINĮ IŠDAVIMO“ PAKEITIMO