DĖL 2009-11-05 ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. DĮV-1330 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ EKSPLOATAVIMO TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO