Dėl Šilalės rajono savivaldybės pasirengimo mobilizacijai ir priimančios šalies paramos teikimui 2018 metų priemonių plano patvirtinimo