Privatizavimas ir aukcionai

Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu ir akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų paketų privatizavimo procedūras.

Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas potencialių pirkėjų skaičius. Viešame aukcione parduodami tik tie Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Nekilnojamojo turto pardavimo skelbimas talpinamas vietos spaudoje ir Šilalės rajono savivaldybės tinklalapio www.silale.lt skiltyje „Skelbimai“.

Nekilnojamojo turto pardavimo vieši aukcionai vykdomi tiesiogiai arba informacinių technologijų priemonėmis (toliau – elektroninis aukcionas) interneto svetainėje www.evarzytines.lt. Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinių sistemoje – internetiniame puslapyje https://www.evarzytines.lt. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Aukciono vykdymo būdas nurodamas parduodamo nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygose.

Privatizuojami tie Šilalės rajono savivaldybei priklausantys akcijų paketai, kurie įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Privatizavimo objektų sąrašą. Akcijų privatizavimo programų informacija skelbiama VĮ Turto banko Informaciniuose privatizavimo biuleteniuose ir tinklalapyje www.turtas.lt, Šilalės rajono savivaldybės tinklalapio www.silale.lt skiltyje Skelbimai, vietinėje spaudoje.