Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. DĮV-59 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo