Dėl mokymosi visą gyvenimą programos tarptautinių mobilumų įforminimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo