Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti “

Numeris: DĮV-133

Dokumentai: 2014-01-31 DĮV-133.doc