Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. DĮV-166 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo“ pakeitimo