ILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. DĮV – 342 ,,DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO ASMENIUI (ŠEIMAI) NUSTATYMO IR SKYRIMO“ PAKEITIMO