Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimas “Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai”

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimas “Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai”

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimas “Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai”

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimas „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai“ 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitai“ (nepritarta)

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimas  Nr. T1-31 „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai“

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-277 patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Pateikiame Šilalės rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą visuomenės svarstymui

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimas  Nr. T1-26 „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai“

2016 m. sausio 29 d. šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-136 patvirtinta
Šilalės rajono  savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2015 metų ataskaita

2015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“

2015 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“

2015 m. rugsėjo 24 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“

2019-2023 m. kadencijos Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų pagrįstumo ir teisėtumo vertinimo vidaus audito ataskaita Nr.A3-3

2020 m. kovo 31 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-122(2.20E) „Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbų pirkimo tyrimo“

2019 m. lapkričio 22 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-466(2.20E) „Dėl projekto “Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje” vykdymo“

2018 m. spalio 31 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-518(2.19E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo, vykdymo ir panaudojimo“

2017 m. lapkričio 3 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-643(2.19E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo“

2016 m. spalio 25 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-552(220) dėl paramos viešiesiems ir privatiesiems juridiniams asmenims skyrimo pagal aplinkos apsaugos rėmimo, nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir verslo plėtros programas

2015 m. lapkričio 17 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-617(2.20) „Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas ir priėmimo į darbą pagal darbo sutartį veiklos organizavimo“

2014 m. lapkričio 24 d. išvada Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras

2013 m. spalio 24 d. išvada dėl korupcijos pasireiškimo analizės Šilalės rajono savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos organizavimo srityje

Šilalės rajono savivaldybės mero 2012-11-23 raštas Nr. T16-408 (2.18) „Išvada dėl korupcijos tikimybės Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje nustatymo“

2011 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės Savivaldybės administracijos skyriuose vertinimas

Pareigybės, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį:

1. Savivaldybės administracijos direktorius;

2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

3. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai;

4. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų pavaduotojai;

5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai;

6. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus specialistai;

7. Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai;

8. Šilalės rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių, kurių steigėja ir akcininkė yra savivaldybė, vadovai.

 

Ištrauka iš Lietuvos respublikos prevencijos įstatymo (9 ir 91 straipsniai)

Tyrimo išvada dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto sutarties nutraukimo su UAB “Viriga” (Nepritarta, 2018-04-19 protokolas Nr. 2)

Tyrimo išvada dėl galimų UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro veikloje negatyvių faktorių ir korupcijos pasireiškimo atvejų (2017-01-18)

Tyrimo išvada dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes

Tyrimo išvada dėl pritarimo taikos sutarčiai civilinėje byloje

Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaita

2020 m. gruodžio  17 d. Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos  komisijos posėdžio protokolas Nr.1

2021 m. sausio 5 d.  Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos  komisijos posėdžio protokolas Nr. 2

2021 m. sausio 19 d. Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos  komisijos posėdžio protokolas Nr. 3

2021 m. vasario 12 d. Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos  komisijos posėdžio protokolas Nr. 4

2022 m. vasario 9 d. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 1

2022 m. vasario 9 d. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 2

2022 m. gegužės 19 d. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 3

2022 m. birželio 23 d. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 4

2022 m. liepos 28 d. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 5

2022 m. rugsėjo 8 d. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 6

2023 m. vasario 10 d. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 1

2023 m. rugpjūčio 17 d. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 2

2023 m. spalio 9 d. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 3

2023 m. spalio 13 d. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 4

2023 m. gruodžio 19 d. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 5

2024 m. vasario 2 d. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 1

Komisijos nariai (Sudėtis patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.  T1-150 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“)

1.1. Raimundė Gečienė – Šilalės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguota atstovė, el. p. munde14@gmail.com; mob. tel. +370 686 04461. Komisijos pirmininkė.

1.2. Gintas Navardauskas – Šilalės rajono savivaldybės tarybos Šilalės centristų, Liberalų sąjūdžio ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ jungtinės frakcijos deleguotas atstovas, el. p. navardauskas012@gmail.com; mob. tel. +370 686 96735. Komisijos pirmininkės pavaduotojas.

1.3. Lineta Dargienė – Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kairiųjų jungtinės frakcijos deleguota atstovė, el. p. linetadar@gmail.com; mob. tel. +370 673 40233. Komisijos narė.

1.4. Algirdas Meiženis – Šilalės rajono savivaldybės tarybos „Vardan Šilalės krašto“ frakcijos deleguotas atstovas, el. p. algirdas.meizenis@gmail.com; mob. tel. +370 687 35471. Komisijos narys.

1.5. Rolandas Toleikis – Šilalės rajono savivaldybės tarybos „Vardan Šilalės krašto“ frakcijos deleguotas atstovas, el. p. rolandastol@gmail.com; mob. tel. +370 682 12862.  Komisijos

narys.

 

Komisijos sekretorius

Mindaugas Mikutavičius
8 605 75270, mindaugas.mikutavicius@silale.lt

VYRIAUSIAJAI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJAI PATEIKTŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PAIEŠKA

Prašome gyventojų teikti pasiūlymus kaip gerinti korupcijos prevencijos būklę Šilalės rajone.
Pasiūlymus siųskite Antikorupcijos komisijos sekretoriui el. paštu mindaugas.mikutavicius@silale.lt
Šilalės rajono savivaldybės administracijoje korupcijos prevenciją, kontrolę ir veiklos koordinavimą vykdo:
vyr. specialistas Mindaugas Mikutavičius
Tel. (8 449) 46 852 Mob. tel. 8 605 75 270
El. paštas mindaugas.mikutavicius@silale.lt