Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimas „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai“ 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitai“ (nepritarta)

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimas  Nr. T1-31 „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai“

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-277 patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Pateikiame Šilalės rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą visuomenės svarstymui

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimas  Nr. T1-26 „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai“

2016 m. sausio 29 d. šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-136 patvirtinta
Šilalės rajono  savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2015 metų ataskaita

  2015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“

 2015 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“

 2015 m. rugsėjo 24 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“

2020 m. kovo 31 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-122(2.20E) „Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbų pirkimo tyrimo“

2019 m. lapkričio 22 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-466(2.20E) „Dėl projekto “Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje” vykdymo“

2018 m. spalio 31 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-518(2.19E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo, vykdymo ir panaudojimo“

2017 m. lapkričio 3 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-643(2.19E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo“

2016 m. spalio 25 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-552(220) dėl paramos viešiesiems ir privatiesiems juridiniams asmenims skyrimo pagal aplinkos apsaugos rėmimo, nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir verslo plėtros programas

2015 m. lapkričio 17 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-617(2.20) „Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas ir priėmimo į darbą pagal darbo sutartį veiklos organizavimo“

2014 m. lapkričio 24 d. išvada Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras

2013 m. spalio 24 d. išvada dėl korupcijos pasireiškimo analizės Šilalės rajono savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos organizavimo srityje

Šilalės rajono savivaldybės mero 2012-11-23 raštas Nr. T16-408 (2.18) „Išvada dėl korupcijos tikimybės Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje nustatymo“

2011 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės Savivaldybės administracijos skyriuose vertinimas

Pareigybės, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį:

1. Savivaldybės administracijos direktorius;

2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

3. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai;

4. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų pavaduotojai;

5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai;

6. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus specialistai;

7. Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai;

8. Šilalės rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių, kurių steigėja ir akcininkė yra savivaldybė, vadovai.

 

Ištrauka iš Lietuvos respublikos prevencijos įstatymo (9 ir 91 straipsniai)

Komisijos nariai:

Vera Macienė – Antikorupcijos komisijos pirmininkė.
8 620 80 522 veramaciene@gmail.com

Danutė Vaičiulienė – Šilalės kaimiškosios seniūnijos Balsių – Šilų seniūnaitijos seniūnaitė;
Egidijus Gečas – Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys;
8 698 37 619 daivag80@gmail.com

Elvyra Gedeikienė – Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos draugovės „Lietuvos skautija“ vadovė;
8 685 02 773 egedeikiene@yahoo.com

Daiva Mikutavičienė – Šilalės miesto seniūnijos Pušyno seniūnaitijos seniūnaitė;
8 687 39 436 daivamikutaviciene@yahoo.com

Gintas Navardauskas – Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys;
8 6 86 96 735 navardauskas012@gmail.com

Juozas Raudonius – Laukuvos seniūnijos Laukuvos seniūnaitijos seniūnaitis;
8 698 86 752 juozasraudonius23@gmail.com

Violeta Kasnauskaitė – Šilalės krašto neįgaliųjų sajungos pirmininkė
8 652 99511 silalesneigalieji@gmail.com

Vida Žemeckienė – Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė.
8 61809147 vidazemeckiene@gmail.com

Komisijos sekretorius

Aloyzas Vaičiulis
8 687 25324 aloyzas.vaiciulis@silale.lt

Prašome gyventojų teikti pasiūlymus kaip gerinti korupcijos prevencijos būklę Šilalės rajone.
Pasiūlymus siųskite Anikorupcijos komisijos sekretoriui el. paštu aloyzas.vaiciulis@silale.lt.
Šilalės rajono savivaldybės administracijoje korupcijos prevenciją, kontrolę ir veiklos koordinavimą vykdo:
vyr. specialistas Aloyzas Vaičiulis
Tel. (8 449)  76131
Mob. tel. 8 687 25324
El. paštas aloyzas.vaiciulis@silale.lt