DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. DĮV – 202 ,,DĖL ĮPAREIGOJIMO UAB ,,ŠILALĖS VANDENYS“ DIREKTORIUI“ PAKEITIMO