DĖL RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS MARŠRUTŲ 2009/2010 MOKSLO METAIS PATVIRTINIMO

Numeris: DĮV-1113

Dokumentai: 2009-09-11_DIV-1113.doc