Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti

Numeris: DĮV-1448

Dokumentai: 2014-10-29 DĮV-1448.doc