DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. DĮV-1113 ,,DĖL RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ PAVĖŽ JIMO MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS MARŠRUTŲ 2009/2010 MOKSLO METAIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO