Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0005:206), esančio Šilalės m., Tauragės g.12, žemės naudojimo būdo keitimo

Numeris: DĮV-214

Dokumentai: DĮV-214.docx