Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo