DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIDKIEMIO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

Numeris: DĮV-515

Dokumentai: 2010-05-14_DIV-515.doc