Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracjos Vaiko gerovės komisijos tvirtinimo” pakeitimo”