Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. DĮV-1618 „dėl aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos paraiškų atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo