Dėl veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko pareigybės aprašymo patvirtinimo