„Dėl 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. DĮV-200 patvirtinto gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovo – seniūnaičio-rinkimo tvarkos aprašo 52 punkto pakeitimo“