Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. DĮV-402 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2012 metų viešųjų darbų programos lėšų paskirstymo pagal darbų pobūdį sąrašo pakeitimo