Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. DĮV – 1210 ,,Dėl rajono mokyklų mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais maršrutų 2013/2014 mokslo metais tvirtinimo“ pakeitimo