Dėl lėšų paskirstymo 2019 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti “