Dėl administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. DĮV–1372 „Dėl Bilionių seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo