Dėl lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimui 2014 metų paskirstymo