Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. DĮV-350 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo”