DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Numeris: DĮV-105

Dokumentai: 2010-01-26_DIV-105.doc