Dėl Atvejo vadybos paslaugos teikimo ir atvejo komandos (darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis) darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo