Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T1-153 „Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“

Nustatyti 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje:

  • fiziniams ir juridiniams asmenims – 0,6 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, išskyrus kitos paskirties inžinerinius statinius (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti));
  • kitos paskirties inžineriniams statiniams (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti)) nekilnojamojo turto mokesčio tarifą fiziniams ir juridiniams asmenims – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;
  • apleistam, neprižiūrimam, nenaudojamam, naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamajam turtui, pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami ne pagal paskirtį, sąrašą – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-133 „Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“

Nustatyti 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje:

  • fiziniams ir juridiniams asmenims – 0,6 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, išskyrus kitos paskirties inžinerinius statinius (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti));
  • kitos paskirties inžineriniams statiniams (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti)) nekilnojamojo turto mokesčio tarifą fiziniams ir juridiniams asmenims – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;
  • apleistam, neprižiūrimam, nenaudojamam, naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamajam turtui, pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami ne pagal paskirtį, sąrašą – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T1-127 „Dėl 2021 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“

Nustatyti 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje:

  • fiziniams ir juridiniams asmenims – 0,6 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, išskyrus kitos paskirties statinius (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti);
  • kitos paskirties statiniams (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti)) nekilnojamojo turto mokesčio tarifą fiziniams ir juridiniams asmenims – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;
  • apleistam, neprižiūrimam, nenaudojamam, naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamajam turtui, pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašą – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.