Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2018 metų savivaldybės biudžeto