Dėl darbuotojo, atsakingo už gyventojų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją savivaldybės lygiu, skyrimo