DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PALENTINIO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

Numeris: DĮV-518

Dokumentai: 2010-05-14_DIV-518.doc