Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. DĮV-608 „Dėl Šilalės rajono suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti paprastesne tvarka komisijos sudarymo“ pakeitimo