Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. DĮV-575 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų korupcijos prevencijos plano patvirtinimo” pakeitimo