DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ vykdymo TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

Numeris: DĮV-324

Dokumentai: 2010-03-23_DIV-324.doc