Dėl Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo