Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2017 metų savivaldybės biudžeto