ĮSAKYMAS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

Numeris: DĮV-8

Dokumentai: 2011-01-05_DIV-8.doc