Autobusų tvarkaraščiai

Koordinuotai teikiamos paslaugos

Kapinių priežiūra

Daugiabučių namų gyventojams

Daugiabučių namų renovacija

Socialinis būstas

Mokesčiai ir lengvatos

Vietinės rinkliavos

Komunalinių atliekų surinkimo grafikas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas ir paraiškos forma

Vartotojų teisių gynimas

Vaiko globa ir įvaikinimas

Informacija grįžtantiems į Lietuvą